DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chỉnh lý tài liệu

Chúng tôi chuyên chỉnh lý tài liệu bao gồm tài liệu hành chính, tài liệu bằng tiếng nước ngoài và tài liệu chuyên nghành.

Số hoá tài liệu

Số hoá tất cả các loại hình tài liệu, đặc biệt là nững tài liệu quan trọng có thười hạn bải quản > 70 năm

Vật tư, thiết bị ngành lưu trữ

Cung cấp bìa, hộp, giá lưu trữ, phần mềm Quản lý lưu trữ, máy huỷ tài liệu...

DỰ ÁN GẦN ĐÂY

Latest Blog

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or

Read More

Dịch vụ chỉnh lý tài liệu, số hoá tài liệu, cung cấp vật tư trang thiết bị ngành lưu trữ.